Nowe opłaty za wodę i ścieki.

W dniu 14 listopada 2016 r. Rada Gminy Lubasz zatwierdziła nową taryfę za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków na rok 2017. Pełny tekst uchwały znajduje się tutaj.

Zgodnie z powyższą uchwałą ceny za wodę i odprowadzanie ścieków kształtują się następująco:

  1. woda – 3,50 zł netto (3,78 zł brutto) za 1 m3
  2. opłata abonamentowa – 2,50 zł netto (2,70 zł brutto) za 1 miesiąc
  3. odprowadzanie ścieków (dostawcy indywidualni) – 4,96 zł netto (5,36 zł brutto) za 1 m3
  4. odprowadzanie ścieków (pozostali dostawcy) – 6,20 zł netto (6,70 zł brutto) za 1 m3
  5. ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi – 1,00 zł netto (1,08 zł brutto) za 1 m3