Terminy wywozu nieczystości

Odbiór odpadów biodegradowalnych

Lubasz, 28.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sprzętu w dniu 28.08.2023 r. odbiór nie odebranych odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Klempicz, Sokołowo, Kamionka, Sławno, Sławienko, nastąpi w dniu jutrzejszym t.j. 29.08.2023 r.

 

Prezes Zarządu

Krzysztof Tomczyk

 

Odbiór odpadów biodegradowalnych Prusinowo, Jędrzejewo, Bończa w dniu 5 maja 2023

Lubasz, 04.05.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z dużą ilością odpadów biodegradowalnych zgromadzonych na terenie posesji zamieszkałych, odpady nieodebrane w dniu 04.05.2023 r. z miejscowości Prusinowo, Jędrzejewo, Bończa, zostaną odebrane w dniu jutrzejszym t.j. 05.05.2023 r.

 

Prezes Zarządu

Krzysztof Tomczyk