Przetargi

Postępowanie dot. sprzedaży  staroużytecznych pojemników stalowych o poj.1100 l

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie ,którego przedmiotem jest sprzedaż  staroużytecznych  pojemników stalowych o pojemności 1100 l.

1)Ustala cenę za jeden pojemnik 100 zł.
2)Liczba pojemników ograniczona.
3)W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie przez zainteresowane osoby pisemnej oferty, która powinna zawierać:
     -imię i nazwisko lub firma oferenta
     -adres zamieszkania lub adres firmy
     -oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży
     -oferowaną cenę
 4)Termin składania ofert upływa z dnia 30.06.2021r.
 5)Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Joanna Śmigiel,tel.506 683 149

                                                                                                            Prezes Zarządu
Krzysztof Tomczyk

2021-05-14 Postępowanie dot. sprzedaży staroużytecznych pojemników stalowych o poj.1100 l

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie ,którego przedmiotem jest sprzedaż  staroużytecznych  pojemników stalowych o pojemności 1100 l.

 1. Ustala cenę za jeden pojemnik 150 zł.
 2. Liczba pojemników ograniczona .
 3. W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie przez zainteresowane osoby pisemnej oferty, która powinna zawierać:
  • imię i nazwisko lub firma oferenta
  • adres zamieszkania lub adres firmy
  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży
  • oferowaną cenę
 4. Termin składania ofert upływa z dnia 31.05.2021 r.
 5. Osoba upoważniona do kontaktu oferentami
  • Joanna Śmigiel,tel.506 683 149