Usługi

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

  • wykonywania sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
  • wykonywania projektów wodno-kanalizacyjnych,
  • napraw instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • wywozu nieczystości stałych i płynnych,
  • utrzymania terenów zielonych,
  • usług koparko-ładowarką,
  • pomiarów termowizyjnych budynków,
  • projektowania i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • i wiele innych…uslugi-hydrauliczne