O firmie

wodPrzedmiotem działalności Spółki jest:

  • dostawa wody,
  • odprowadzania ścieków,
  • unieszkodliwianie odpadów,
  • usługi WOD-KAN,
  • usługi sprzętem specjalistycznym,
  • usługi komunalne.