Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu […] dwóch środków transportowych typu śmieciarka […].

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.06.2019 r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton, Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje co następuje:

Pytania i odpowiedzi w załączeniu.