Ważna informacja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Szanowni Państwo.

W związku z podjętą w dniu 12 listopada 2020 r.  Uchwałą Rady Gminy Lubasz Nr XXII/194/2020  z  dniem  01.01.2021 r.  Gmina  Lubasz  wyłączyła  podmioty  prowadzące działalność gospodarczą z gminnego  systemu  odbierania  odpadów  komunalnych. Oznacza to, że podmioty we własnym zakresie winny dokonać wyboru Wykonawcy, który posiadał będzie uprawnienia do odbioru odpadów.  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Lubaszu  zaprasza  zatem do  współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie posesji niezamieszkałych.

Zainteresowanych zapraszamy do  zawarcia umowy.

Prezes Zarządu
Krzysztof Tomczyk

Telefon 67 2556 070
adres e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl