Postępowanie dot. sprzedaży niekompletnej workownicy do odsączania komunalnych osadów ściekowych „Teknofanghi”

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie dotyczące sprzedaży niekompletnej workownicy do odsączania komunalnych osadów ściekowych „Teknofanghi”.

Wartość przedmiotu sprzedaży – 2.000,00 zł.

W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  • Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży,
  • Oferowaną cenę.

Termin składania ofert upływa z dniem 30.08.2021 r.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Joanna Śmigiel, tel. 506683149.