Pandemia COVID-19

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubasz

W związku ze zwiększoną falą zachorowań na Covid -19 zarówno w kraju, jak i na terenie naszej gminy,  dla zabezpieczenia ciągłości dostaw wody, odbioru  ścieków i odpadów komunalnych  zmuszeni jesteśmy ograniczyć dostęp  do pracowników naszego zakładu.

W związku z powyższym począwszy od dnia 19.10.2020r. biuro zakładu zostaje zamknięte dla petentów. Kontaktować się można  z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź też telefonicznie pod numerem 67-25-56-070.

Korespondencję  do zakładu prosimy kierować  za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź też  pozostawić  ją w przygotowanym przez nas pojemniku, który ustawiony zostanie przy wejściu na teren zakładu .

W trakcie pandemii inkasent nie będzie dokonywał odczytu wodomierzy oraz pobierał  opłat. Faktura uwzględniała będzie średnie zużycie wody.

Zainteresowane osoby mogą przekazać informację o stanie licznika telefonicznie.