Oszczędzanie wody

OGŁOSZENIE

W związku z obecnie występującymi warunkami pogodowymi Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu prosi mieszkańców o niepodlewania ogródków przydomowych, ogródków działkowych oraz innych terenów zielonych.

Niestosowanie się do zaleceń skutkować może przerwami w dostawie wody do gospodarstw domowych.

Zalecenie obowiązuje w godzinach od 6.00 do 23.00 do odwołania.

Z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu