Ogłoszenia i przetargi

 

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż samochodu marki Mercedes Vito stanowiącego własność spółki.

 1. Cena wywoławcza 2.000 zł (brutto)

– marka: Mercedes Vito
– nr rej.: PCT52618
– rok produkcji 2001                                                                                                                                                      – – silnik 2200 cm3                                                                                                                                                                –  paliwo: olej napędowy

 1. Termin składania ofert: 18 lipca 2018r. o godz. 15:00
 2. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
 3. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
  – w dniach od 10 lipca 2018r. do 18 lipca 2018r., od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.
 4. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 18 lipca 2018r., do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup samochodu.”
 5. Pisemna oferta powinna zawierać:
  – imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
  – adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
  – oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
  – oferowaną cenę za przedmiot przetargu
 6. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.
 7. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
– Maciej Janicki tel. 785 199 029

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk


Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż samochodu marki Mercedes Vito stanowiącego własność spółki.


Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie remontu dachu na Stacji Uzdatniania Wody w m. Krucz


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16 kwietnia 2018 r. na wykonanie remontu dachu Stacji Uzdatniania Wody w Kruczu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu Stacji Uzdatniania Wody w Kruczu.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • rozebranie rynien i rur spustowych na długości 16 m,
 • rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, na powierzchni 12,025 m2,
 • rozebranie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy na dachu betonowym na powierzchni 83,20 m2,
 • wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,50 mm, na powierzchni `12,025 m2,
 • wykonanie i montaż rynien 150 z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,5 mm,
 • wykonanie i montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,5 mm, na długości 3 m,
 • krycie dachu papą asfaltową modyfikowaną elastomerami SBS wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego na podłożu betonowym, z zagruntowaniem podłoża lepikiem. Do realizacji zamówienia przyjąć należy wykonanie dwóch warstw papy na osnowie z welonu szklanego (w-wa izolacyjna oraz warstwa z papy wierzchniego krycia), – wywóz i utylizację powstałych przy remoncie dachu odpadów.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu Stacji Uzdatniania Wody w Kruczu

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy


Przetarg na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowina wraz z przyłączeniem mieszkańców.

SIWZ

Zalączniki do edycji

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Umowa

Projekt budowlano-wykonawczy Nowina

Mapy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 

Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby GZK Sp. z o.o. w Lubaszu

SIWZ

Załączniki nr 1-5

Załącznik nr 6

Ogłoszenie

Informacja o otwarciu ofert.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej w zakresie wykonania sieci wodociągowej z miejscowości Sławno do miejscowości Dębe wraz z przyłączeniem miejscowości Prusinowo.

Treść zapytania ofertowego.

Program funkcjonalno użytkowy.