Odbiór odpadów biodegradowalnych

Lubasz, 28.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sprzętu w dniu 28.08.2023 r. odbiór nie odebranych odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Klempicz, Sokołowo, Kamionka, Sławno, Sławienko, nastąpi w dniu jutrzejszym t.j. 29.08.2023 r.

 

Prezes Zarządu

Krzysztof Tomczyk