Nabór: Pomocnik kierowcy samochodu ciężarowego

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu ogłasza nabór na stanowisko pracownicze:

Pomocnik kierowcy samochodu ciężarowego

ZADANIA:

 1. Obsługa samochodu specjalistycznego w zakresie obsługi urządzeń zabudowy śmieciarki,
 2. Pomoc przy pracach załadunkowo-rozładunkowych,
 3. Przestrzeganie przepisów BHP obowiązujących na stanowisku pracy.

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie min. podstawowe.
 2. Niekaralność, uczciwość
 3. Dyspozycyjność: gotowość do pracy w soboty, niedziele i święta w związku z możliwością wystąpienia awarii.
 4. Dobry stan zdrowia.
 5. Mile widziane prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 1. Świadczenia o charakterze socjalnym
 2. Możliwość rozwoju i szkoleń fachowych.
 3. Pracę w przyjemnym środowisku : na terenach otwartych, wśród zieleni.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys, list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • kopia świadectwa potwierdzająca wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Oferty prosimy składać do dnia 23.10.2020 r.  z dopiskiem „Pomocnik kierowcy” na adres Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23.