Możliwość podłączenia do gminnej kanalizacji w Stajkowie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że począwszy od dnia 20.04.2023 r. istnieje możliwość podłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo, po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci.
Mieszkańcy miejscowości mogą składać do zakładu odrębne wnioski o wydanie warunków technicznych włączenia lub też jeden wspólny wniosek obejmujący zainteresowane osoby.

Wniosek powinien zawierać informacje o każdej nieruchomości w zakresie:
-imię i nazwisko właściciela
– nr posesji
– nr ewidencyjny działki
-tytuł prawny do nieruchomości

z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu
Lubasz, dnia 20.04.2023 r.