INFORMACJA GZK w LUBASZU dotycząca modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Stajkowskiej w Lubaszu

INFORMACJA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O.O. w LUBASZU

dotycząca modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Stajkowskiej w Lubaszu

W ramach zadania inwestycyjnego dokonana została wymiana pomp z kolanami stopowymi przepompowni. Wraz z wymiana układu pompowego dokonano wymiany obudowy rozdzielnicy i jej wyposażenia. Układ wyposażony został w moduł telemetryczny, czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz, układ grzejny, wyłącznik różnicowy, sondę hydrostatyczną oraz gniazdo zasilania zewnętrznego. Zmodernizowana przepompownia zapewnia naprzemienną pracę pomp.

Zastosowane przy modernizacji przepompowni materiały posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, atesty i pozwolenia wymagane przepisami prawa.

Wartość zadania określona została kwotą 62.484,00 zł brutto.