Sprzedaż

Sprzedaż samochodów specjalistycznych typu śmieciarka

Sprzedaż samochodów specjalistycznych typu śmieciarka

  1. Śmieciarka na podwoziu SKANIA 93 M:

– nr rej. PCT 04718

– nr nadwozia VIN: YS2GM4X2A01182281

– rok produkcji 1993

– dowód rejestracyjny: DR/BAP 1116865

– typ kabiny CG13

– silnik wysokoprężny 155 kW

– ogumienie tył: koła bliźniacze LANVIGATOR 295/80R22,5

– ogumienie przód: MATADOR 295/80R22,5

– wskazania drogomierza: 479136 km

– rodzaj zabudowy: jednokomorowa.

 

Zawieszenie i układ kierowniczy nie wykazują nadmiernego zużycia.

Układ hydrauliczny zabudowy – sprawny.

 

Wartość sprzedaży: 30 000,00 zł netto.

 

  1. Śmieciarka ZETTERBERGS na podwoziu Volvo FL 618:

– nr rej PCT 51677

– nr nadwozia VIN: YV2E4C6A9XB229454

– rok produkcji 1999

– dowód rejestracyjny: DR/BAL 1586301

– typ kabiny FL6

– silnik wysokoprężny 184 kW

– ogumienie tył: koła bliźniacze MATADOR 275/70R22,5

– ogumienie przód: MATADOR 275/70R22,5

– wskazania drogomierza: 3032526 km

– rodzaj zabudowy: jednokomorowa.

 

Zawieszenie i układ kierowniczy nie wykazują nadmiernego zużycia.

Układ hydrauliczny zabudowy – sprawny.

 

Wartość sprzedaży: 30 500,00 zł netto.

 

Postępowanie dot. sprzedaży niekompletnej workownicy do odsączania komunalnych osadów ściekowych „Teknofanghi”

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie dotyczące sprzedaży niekompletnej workownicy do odsączania komunalnych osadów ściekowych „Teknofanghi”.

Wartość przedmiotu sprzedaży – 2.000,00 zł.

W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  • Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży,
  • Oferowaną cenę.

Termin składania ofert upływa z dniem 30.08.2021 r.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Joanna Śmigiel, tel. 506683149.

Postępowanie dot. sprzedaży staroużytecznych pojemników stalowych o poj.1100 l

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie ,którego przedmiotem jest sprzedaż  staroużytecznych  pojemników stalowych o pojemności 1100 l.

  1. Ustala cenę za jeden pojemnik 100 zł.

2) Liczba pojemników ograniczona .

3) W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie przez zainteresowane osoby pisemnej oferty, która powinna zawierać:

     -imię i nazwisko lub firma oferenta

     -adres zamieszkania lub adres firmy

     -oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży

     -oferowaną cenę

 4) Termin składania ofert upływa z dnia 31.08.2021 r.

 5) Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami

      -Joanna Śmigiel,tel.506 683 149

Postępowanie dot. sprzedaży  staroużytecznych pojemników stalowych o poj.1100 l

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie ,którego przedmiotem jest sprzedaż  staroużytecznych  pojemników stalowych o pojemności 1100 l.

1)Ustala cenę za jeden pojemnik 100 zł.
2)Liczba pojemników ograniczona.
3)W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie przez zainteresowane osoby pisemnej oferty, która powinna zawierać:
     -imię i nazwisko lub firma oferenta
     -adres zamieszkania lub adres firmy
     -oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży
     -oferowaną cenę
 4)Termin składania ofert upływa z dnia 30.06.2021r.
 5)Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Joanna Śmigiel,tel.506 683 149

                                                                                                            Prezes Zarządu
Krzysztof Tomczyk

Postępowanie na sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

1. Cena wywoławcza 1.500 zł (netto)

– rok produkcji 2015

– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

2. Termin składania ofert: 13 maja 2019 r. do godz. 10:00

3. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.

5. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
– codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.

6. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 13 maja 2019 r., do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup obudowy stacji zlewczej”.

7. Pisemna oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
– adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
– oferowaną cenę za przedmiot przetargu

9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.

10. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    – Maciej Janicki tel. 579 477 660

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk

Sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

1. Cena wywoławcza 2.500 zł (brutto)

– rok produkcji 2015

– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

2. Termin składania ofert: 06 maja 2019 r. do godz. 10:00

3. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.

5. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
– codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.

6. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 06 maja 2019 r., do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup obudowy stacji zlewczej”.

7. Pisemna oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
– adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
– oferowaną cenę za przedmiot przetargu

9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.

10. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    – Maciej Janicki tel. 579 477 660

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk