2023-03-23 awaria stacji uzdatniania w Stajkowie

Lubasz, dnia 23.03.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią zasilania na stacji uzdatniania wody w Stajkowie w dniu 23.03.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości: Stajkowo, Miłkowo, Miłkówko, Bzowo,Antoniewo, Nowina do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

z poważaniem

Krzysztof Tomczyk

Prezes Zarządu