2023-03-06 Awaria systemu sterowania na Stacji Uzdatniania Wody w Stajkowie

Lubasz, dnia 06.03.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią systemu sterowania na Stacji Uzdatniania Wody w Stajkowie wystąpiło pogorszenie jakości wody dla odbiorców w miejscowościach: Stajkowo, Nowina, Antoniewo, Bzowo, Miłkowo, Miłkówko.

Usunięcie awarii nastąpi w dniu 06.03.2023 r.

Równolegle spółka podjęła działania związane z czyszczeniem sieci w celu poprawy jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem

Krzysztof Tomczyk

Prezes Zarządu