2021-03-01 Informacja dla wykonawców

UWAGA!!!

Informacja dla Wykonawców

Zamawiający informuje, że ofertę należy złożyć na adres skrzynki na ePuap Gminy Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz o adresie:

/gminalubasz/SkrytkaESP

Pozostałą korespondencję prosimy przekazywać na adres mailowy GZK Sp. z o.o. w Lubaszu: biuro@gzk-lubasz.pl