2021-02-05 Awaria Prusinowo

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z powodu awarii sieci  wodociągowej w Prusinowie  w dniu 05.02.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo  w godz. od 10.15-13.00

 Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.