2020-12-02 Oczyszczalnia

O G Ł O S Z E N I E

           Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi na terenie oczyszczalni ścieków w  Stajkowie  w dniu 07-08.12.2020r. nie będą  przyjmowane ścieki dowożone.