2020-09-23 Wniosek o pożyczkę

INFORMACJA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W LUBASZU

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu pragnie poinformować, że w dniu 21.09.2020 r. złożony został przez nas wniosek o udzielenie pożyczki ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na zadanie którego przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 153.

Dla realizacji przedmiotowego zadania Spółka uzyskała pozwolenie na budowę Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego.

W przypadku uzyskania przez Spółkę wsparcia finansowego, wybór Wykonawcy planowany jest na miesiąc listopad 2020 r. Planowany termin zakończenia robót: 31.05.20201 r.

     Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk