2020-08-17 Awaria – Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w zawiązku z awarią sieci wodociągowej  w dniu 17.08.2020r. do czasu usunięcia  awarii  nastąpi  przerwa  w  dostawie   wody dla  mieszkańców  miejscowości  Dębe.