2020-07-24 Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe: Modernizacja przepompowni ścieków położonej na działce o numerze ewidencyjnym 91, obręb Lubasz, przy ul. Stajkowskiej w Lubaszu