2020-04-28 Informacja

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z przyczyn technicznych odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Antoniewo, Krucz, Kruteczek, Nowina, nastąpi w środę t.j. 29.04.2020 r.