2020-04-24 Awaria

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  dnia 24.04.2020r. w związku z  awarią  sieci wodociągowej w Lubaszu  przy ul. B. Chrobrego 23 od godz. 15.30 do czasu usunięcia awarii nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Goraj oraz Lubasz od szkoły Edukacja w kierunku Czarnkowa.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.