2020-04-10 PSZOK nieczynny

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku  z ogłoszonym  stanem epidemii od  dnia  11.04.2020r.  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku

będzie nieczynny do odwołania.