2020-04-03 PSZOK

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii w dniu 4.04.2020r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sławienku będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 09.04.2020 r. w godz. od 8.00 do 15.00 PSZOK obsługiwał będzie mieszkańców Gminy Lubasz po telefonicznym uzgodnieniu.
Przedmiotem odbioru będą odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony mieszczące się w definicji odpadów komunalnych.