2020-03-13 Ogłoszenie

W związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa COVID-19 informuję, co następuje:

– zawiesza się do odwołania pobieranie przez inkasenta gotówki w domach klientów oraz funkcjonowanie kasy w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Lubaszu.

– należności z tytułu wystawionych faktur wpłacać należy na konto:

BS Lubasz   72 8951 0009 1300 2349 2000 0010

Bank Polski PKO 28 1020 3844 0000 1402 0203 3041

– w miarę możliwości prosimy o zaniechanie kontaktu z pracownikami spółki.

Wszelkie informacje o awariach prosimy składać telefonicznie pod numerem telefonu 67 2556070

Wnioski o wykonanie przyłączy wodociągowych, sanitarnych oraz zmiany zawartych umów kierować można do GZK Sp. z o.o. w Lubaszu drogą elektroniczną, na adres: biuro@gzk-lubasz.pl.

                                                         Z poważaniem

                                                      Krzysztof Tomczyk

                                                         Prezes Zarządu