2020-01-27 Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w stacji uzdatniania wody w Lubaszu w dniu 31.01.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz, Goraj, Bończa w godz. 10:00 do 12:00
Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.