2019-07-26 Nowy nabytek GZK Lubasz

Nowy nabytek

INFORMACJA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. w Lubaszu

Po rozstrzygniętym przetargu nieograniczonym Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu nabył pojazd specjalistyczny typu śmieciarka. Pojazd przygotowany jest do odbioru odpadów zbieranych selektywnie. Ładowność konstrukcyjna śmieciarki wynosi 11 ton.

Do dnia 15.09.2019 r. Zakład wyposażony zostanie w ramach przeprowadzonego postępowania w drugi pojazd dwukomorowy spełniający wymagania Zamawiającego, a także norm w zakresie emisji spalin.