2019-07-01 Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch środków transportowych typu śmieciarka dwukomorowa o ładowności 6 ton i 11 ton.